Skip to main content

LA FACULTÉ JEAN CALVIN

SAMEN
VOOR
AIX

Une faculté unique
De Stichting

De Stichting Samen voor Aix ondersteunt de Faculté Jean Calvin, een unieke Franstalige gereformeerde theologieopleiding in Aix-en-Provence. Zij steunt de FJC jaarlijks met een geldbedrag waarvan €65.000 als speciale bestemming de salariëring van Michel Johner (docent ethiek en kerkgeschiedenis) heeft. De Stichting subsidieert incidenteel activiteiten die binnen haar doelstelling passen.


De officiële doelstelling van de stichting

Doelstelling
De officiële doelstelling van de stichting, zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten is als volgt: De stichting beoogt geen winst, en heeft als doelen: a. Het inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteunen van het gereformeerde theologisch onderwijs aan de Faculté Jean Calvin te Aix-en-Provence, Frankrijk; b. Het onderhouden en versterken van de wederzijdse contacten tussen het Nederlandse en Franse protestantisme; c. Het werven van fondsen en verder alle wettige middelen die ertoe kunnen bijdragen om de hiervoor genoemde doelen te realiseren.
Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting voor de jaren 2020-2024 kunt u hieronder downloaden.

Jaarrekening ANBI 2023
Hier kunt u de jaarrekening ANBI 2023 downloaden.
Jaarrekening ANBI 2022
Hier kunt u de jaarrekening ANBI 2022 downloaden.
Jaarrekening ANBI 2021
Hier kunt u de jaarrekening ANBI 2021 downloaden.
Jaarrekening ANBI 2020
Hier kunt u de jaarrekening ANBI 2020 downloaden.
Jaarverslag 2021 – Samen voor Aix
In 2021 werd de Stichting Samen voor Aix, evenals vele andere organisaties, voor het tweede jaar op rij geconfronteerd met beperkingen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Sommige promotieactiviteiten zoals de stand op de Bijbelstudiedag en de Franse avond konden niet plaatsvinden. Wel zijn er nog enkele bedrijven benaderd om steun te verlenen. De Stichting Samen voor Aix heeft echter haar belangrijkste promotieactiviteit, het tweemaal per jaar verzorgen van een nieuwsbrief voor donateurs, kunnen realiseren.
Jaarverslag 2020 – Samen voor Aix
Vanaf januari 2020 is de Stichting Kampen-Aix-en-Provence verdergegaan onder de nieuwe naam Samen voor Aix. Daarvoor zijn 30 december 2019 de statuten gewijzigd. De Stichting Vrienden van Aix is begin 2020 opgeheven en de donateurbestanden van beide Stichtingen zijn samengevoegd. Er waren plannen gemaakt om publiciteit te geven aan het Klank en lichtspel dat in juli 2020 in Mialet zou gehouden worden met als thema de Luther à Luther King. En om met een promo-estand aanwezig te zijn op de Bijbelstudiedag van de Gereformeerde Bijbelstudiedag. Ook zou docent Michel Johner half april 2020 naar Nederland komen voor en rond het Frans beraad. Echter vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-uitbraak konden al deze evenementen geen doorgang vinden.
Jaarverslag 2019 – Samen voor Aix

Jaarverslag 2019, Stichting Kampen-Aix en-Provence en Stichting Vrienden van Aix.

Het jaar 2019 heeft voor de Stichting Kampen-Aix-en-Provence en de Stichting Vrienden van Aix in het teken gestaan van de voorbereidingen voor het samengaan van beide Stichtingen per 1 januari 2020. Het principebesluit was in 2018 genomen. Omdat beide Stichtingen exact hetzelfde doel steunen, de Faculté Jean Calvin (FJC) in Aix-en-Provence, en steeds nauwer zijn gaan samenwerken in de loop der jaren was het een logische keus om de krachten te gaan bundelen en samen verder te gaan onder de nieuwe naam Samen voor Aix.

Lees verder…. (klik op download)


De bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:


Ds. Egbert Brink ThD

 • Voorzitter
 • Predikant Kruiskerk (NGK) te Waddinxveen
  Docent TU Utrecht
 • Voormalig student FJC

Drs. Martine Burggraaf- Van Dam

 • Secretaris
 • Docent Frans en decaan Gymnasium Haganum

Leen van Wingerden

 • Gepensioneerd
 • 45 jaar werkzaam geweest bankwezen

Rob Dröge

 • penningmeester
 • Financial Planner bij Dröge Transparant

Dr. Marinus de Jong

 • Predikant Oosterparkkerk (NGK) Amsterdam
 • Voormalig student FJC
 • Docent TU Utrecht

Drs. Corine Sluimers

 • Afdelingsleider vwo Farelcollege
Bestuursleden

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Nog geen vriend van onze stichting?

Dit kan al vanaf 8 per maand. U maakt dan mede mogelijk dat het evangelie ook in Frankrijk wordt gebracht. U doet toch ook mee?

De Stichting Samen voor Aix bestaat sinds 2020 en is de voortzetting van twee stichtingen die beide het werk van de Faculté Jean Calvin steunden. Al vanaf de oprichting van de school in 1974 waren er banden met Nederland. De stichting ‘Vrienden van Aix’ was vanaf het begin vanuit voorgangers binnen de Protestantse Kerk in Nederland betrokken bij de faculteit. De ‘Stichting Kampen – Aix-en-Provence’ werd in de jaren ‘80 opgericht vanuit de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Al jaren werkten de stichtingen samen in het Frans Beraad, een jaarlijkse platformvergadering van alle organisaties die het Frans protestantisme ondersteunen.

De geschiedenis van Faculté Jean Calvin is bijzonder, in een prachtige streek, met mooie mensen


De Faculté Jean Calvin

Sinds 1974 is er in Aix-en-Provence (ongeveer 30 kilometer ten noorden van Marseille) een onafhankelijke gereformeerde theologische faculteit, de zogenaamde Faculté Jean Calvin (tot 2011 luidde de naam Faculté Libre de Théologie Réformée). Deze Franstalige universitaire theologische opleiding heet onafhankelijk omdat ze niet verbonden is aan één speciale kerk, maar er wil zijn ten dienste van alle Franse kerken. Ze ontvangt, zoals de meeste Franse theologische opleidingen, geen enkele steun van de staat. Er werken voor zeven docenten in vaste dienst en daarnaast zijn er veel internationale gastdocenten die met een zekere regelmaat colleges geven in Aix. Het aantal studenten ligt meestal rond de 120 personen. Studenten van over de hele wereld maken gebruik van de mogelijkheid het onderwijs op afstand te volgen.

De Faculteit heeft een duidelijke visie. Het onderwijs dat er gegeven wordt is in overeenstemming met de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van La Rochelle (die in de 16e eeuw gemaakt is door Calvijn en nauw verwant aan de Nederlandse Geloofsbelijdenis) en de verklaring van de Franse Evangelische Alliantie. De faculteit heeft als missie verbinding te maken tussen theologische vorming en de dagelijkse praktijk.

De FJC biedt een regulier studieprogramma theologie in de vorm van een Bachelorprogramma, een aansluitende Master en tot slot een promotie. Het bachelorprogramma kan ter plaatse gevolgd worden, maar ook op afstand waarbij in een langzamer tempo gestudeerd kan worden. Ook zijn er verschillende korte programma’s van respectievelijk één (basis christelijk geloof) of twee jaar (missionaire theologie).

De docenten van de FJC:

 • Oude Testament: Gert Kwakkel
 • Nieuwe Testament en Grieks: Donald Cobb
 • Oude Testament en Hebreeuws: Rodrigo de Sousa
 • Systematische theologie: Pierre-Sovann Chauny
 • Apologetiek en kerkgeschiedenis: Yannick Imbert
 • Praktische theologie: Jean-Philippe Bru
 • Geschiedenis en ethiek: Michel Johner

Al vanaf de oprichting onderhoudt de faculteit goede banden met andere universiteiten, kerkgenootschappen en bijbelinstituten over de hele wereld. Er vindt uitwisseling plaats van docenten en studenten. Zo doceren verschillende externe docenten uit binnen- en buitenland aan de FJC waaronder William Edgar (Westminster Theological Seminary, Philadelphia), Gordon Campbell (Union Theological College, Belfast) en Jean Decorvet (Institut Biblique Emmaüs, St Légier). De faculteit neemt deel aan internationale conferenties.

Zie voor meer informatie (in het Frans) de website van de FJC: facultejeancalvin.com

De contactgegevens van de FJC zijn:
33, Avenue Jules Ferry
13100 AIX– EN –PROVENCE
T +33 (0) 442 26 13 55
E academie@facultejeancalvin.com

Gert Kwakkel:
Oude Testament
Donald Cobb: Nieuwe Testament en Grieks
Pierre-Sovann Chauny:
Systematische theologie
Yannick Imbert: Apologetiek en kerkgeschiedenis
Jean-Philippe Bru:
Praktische theologie
Michel Johner:
Geschiedenis en ethiek

Doneer

Om de stichting te steunen kunt u eenmalig of structureel middels een automatisch overboeking een bedrag overmaken aan de Stichting. Het rekeningnummer van de Stichting is NL04 INGB 0003 4906 87 ten name van Stichting Samen voor Aix

Vriend worden

U kunt Vriend worden van de stichting. Dan nemen we uw gegevens op in ons adressenbestand en ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief bij u in de bus (verder geen spam!). Zo kunt u in uw gebed met de Faculteit meeleven.

Nieuws

Hier vind u het laatste nieuws van de Stichting Samen voor Aix. Door de kopjes open te klikken ziet u het hele bericht.
Download nieuwsbrief mei 2024
13 mei 2024

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief november 2023

Download nieuwsbrief november 2023
15 november 2023

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief november 2023

Download nieuwsbrief mei 2023
2 mei 2023

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief mei 2023

Download nieuwsbrief nov 2022
22 nov 2022

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief november 2022

Download nieuwsbrief mei 2022
11 mei 2022

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief mei 2022

Download nieuwsbrief november 2021
9 november 2021

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief november 2021

Download nieuwsbrief mei 2021
12 mei 2021

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief mei 2021

Download nieuwsbrief mei 2021
12 mei 2021

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief mei 2021

Download nieuwsbrief november 2020
30 november 2020

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Download nieuwsbrief november 2020

Lux in tenebris, een stichting die is
opgegaan in Samen voor Aix

Lux in tenebris (licht in het duister), dat was het motto van de hugenoten. Onder die naam begonnen Jan en Hennie Brouwer in 2003 met hun activiteiten voor de Faculteit. Hennie: „We wilden graag iets betekenen voor de kerken in Frankrijk. We zagen daar de grote geestelijke en materiële nood. Zo kwam het contact tot stand met Kim Tran. Ik ben onder de indruk van de manier waarop zo’n kleine faculteit een duidelijke Bijbelse identiteit weet te handhaven.’’ Jan: „We waren maar een kleine stichting, maar slaagden er toch in via bijeenkomsten, lezingen en zangavonden het nodige geld binnen te halen voor het werk in Frankrijk.” Ook Gerrit van Dijk en Esther Karels waren medewerkers van de stichting, die in 2018 is opgeheven. Eén van de activiteiten was inmiddels zo’n vaste traditie geworden, dat die wordt voortgezet: de Franse avond.

Franse avond
Het prachtige eeuwenoude kerkje van Vorchten was jarenlang het decor van de ‘Franse avond’. Nu het gastvrije predikantenechtpaar Van den Top niet meer in Vorchten woont, wordt de muziekavond gehouden in de Wilhelminakerk van Beemte (Apeldoorn-Noord). De ingrediënten zijn hetzelfde en ook dit jaar, op Dv 18 september 2020 gaan we daar weer een Franse avond beleggen. Vanzelfsprekend stellen we uw komst erg op prijs. Op deze avond nodigen we een spreker uit (zo kwamen in het verleden o.a. ds. Brienen, Piet Vergunst, Kim Tran) en is er veel samenzang en muziek. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en genieten van allerlei zelfgemaakte Franse lekkernijen als macarons, clafoutis, stokbrood en kaas. De opbrengst is 100% voor de Faculteit Jean Calvin. Nu alvast: bienvenue!

Datum: 18 september 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Wilhelminakerk, Beemte (Apeldoorn-Noord)
Beemterweg 7
7341 PB Beemte Broekland.

Esther Karels-Boonzaaijer

Wilhelminakerk Beemte
DE LUTHER à LUTHER KING (SON ET LUMIÈRE)
17, 18 en 19 juli 2020
Op 17, 18 en 19 juli 2020 wordt er bij het Musée du Désert in Mialet (postcode 30140) in de Cevennen een klank- en lichtspel opgevoerd met als titel: “Van Luther tot Luther King”.

In 2017 is dit klank- en lichtspel ook al eens opgevoerd ter gelegenheid in het kader van de herdenking 500 jaar Reformatie. Dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar.

Het is geheel is uiteraard in het Frans en gaat over het belang van de ‘vrijheid van geloof en geweten’ In twaalf taferelen worden belangrijke momenten uitgebeeld uit de periode beginnend bij het optreden van de reformator Maarten Luther in het begin van de 16e eeuw tot en met dat van Martin Luther King die in 1968 vermoord werd.

Het wordt opgevoerd op een historische plaats, het Musée du Désert , gewijd is aan de geschiedenis van het Franse protestantisme en dan met name de 16e,, 17e en begin van de 18e eeuw, de periode waarin de Franse protestanten veel geleden hebben onder vervolgingen en verdrukking.

Voor dit klank – en lichtspel zoekt de organisatie medewerking van acteurs, figuranten, koorleden, technische assistentie, koks, klussers en gastadressen.

Ook Nederlandse toeristen die rond die tijd hun vakantie in de streek rond Mialet en Anduze willen doorbrengen worden van harte uitgenodigd zich aan te melden om als figurant hun medewerking te verlenen aan dit evenement, een groots opgezette spektakel. Een sprekende rol is alleen voorbehouden aan mensen die het Frans uitstekend beheersen, maar een bijrol als figurant kan ook door Nederlanders heel goed vervuld worden. Er zijn figurantenrollen voor jong en oud, van 0 -99 jaar bij wijze van spreken.

Er is ook een koor dat meezingt, maar alleen zeer geoefende zangers die goed bekend zijn met het te zingen Franse repertoire kunnen nog meedoen met het koor, mits ze vanaf 1 juli mee repeteren..

Het is een unieke kans om samen met de Franse christenen iets moois te realiseren en u steunt er bovendien het jeugdwerk van de Franse protestantse kerken mee.

De Stichting Samen voor Ais heeft zich bereid verklaard dit klank-en lichtspel in Nederland te promoten en eventuele aanmeldingen vanuit Nederland te inventariseren en door te mailen naar de Franse organisatie.

Hebt u belangstelling om mee te doen, zou u zich dan vóór 20 maart willen aanmelden bij
Janine Schaap-Hoetmer, secretaris van Samen voor Aix.
e-mail: j.d.schaap@hetnet.nl,
tel : 038-3327927
Download nieuwsbrief december 2019
24 december 2019

Van tijd tot tijd geeft stichting ‘Samen voor Aix’ een nieuwsbrief uit. U kunt enkele oude nieuwsbrieven ook online lezen. U kunt onze nieuwsbrief aanvragen door een emailtje te sturen naar onze secretaris. Dan sturen we u in de toekomst onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend toe.

Eerst volgen een paar eerdere nieuwsbrieven van de afzonderlijke stichtingen.

Download Actiekrant 2019 (kampen-aixenprovence)

Download Actiekrant 2018 (kampen-aixenprovence)

Download Actiekrant 2017 (kampen-aixenprovence)

Download Nieuwsbrief mei 2019 (vrienden van aix)

Download Nieuwsbrief sept 2019 (vrienden van aix)

Download Nieuwsbrief maart 2019 (vrienden van aix)

Vind een kerkdienst in Frankrijk
21 december 2019

Op vakantie naar Frankrijk deze zomer? Hulp nodig bij het vinden van een kerkdienst? Kijk hier voor meer informatie of neem direct contact op met onze secretaris: secretaris@kampen-aixenprovence.nl of 038-3327927.

Fusie op handen
17 april 2019
De stichting Kampen – Aix-en-Provence gaat fuseren. Al jaren werkt de stichting nauw samen met stichting Vrienden voor Aix, met name in het Frans Beraad, een jaarlijkse overleg. Het doel van beide stichtingen ligt volledig in elkaars verlengde: het steunen van de Faculté Jean Calvin. Het enige verschil ligt in de wortels. Stichting Kampen-Aix ontstond vanuit de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), de Vrienden hebben hun wortels in de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met deze fusie hopen we hetzelfde werk effectiever te kunnen doen onder de nieuw naam ‘Samen voor Aix’. Lees meer over de fusie en ander nieuws in de jaarlijkse nieuwsbrief van 2019.

Wilt u een collecte toelichten?

Download onze powerpoint en maakt de gemeente ook enthousiast over onze stichting!

De presentaties voor op de beamer tijdens de collecte is beschikbaar in twee formaten: standaard (4:3) en breedbeeld (16:9).

Presentatie voor tijdens collecte (4:3)
Presentatie voor tijdens collecte (16:9)

Op vakantie in Frankrijk

Als u naar Frankrijk op vakantie gaat overweeg dan eens een Franse kerk te bezoeken. De meeste Franse protestantse gemeenten zijn maar klein en gemeenteleden ervaren het als een bemoediging wanneer Nederlandse vakantiegangers hun ‘culte’ (eredienst) met een bezoek vereren, zelfs al verstaan ze lang niet alles.
Lees verder

Vanuit de kerken zijn er hartelijke contacten met de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (voormalige FLTR). Deze faculteit heeft nauwe contacten met de Union des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF, vroeger EREI geheten). Maar dit kerkgenootschap heeft niet in heel Frankrijk ‘paroisses’ (gemeenten).

Als u op zoek bent naar een kerk in de buurt van uw vakantieadres kunt u de site eglises.org raadplegen. Daar staan per departement alle kerken die ‘évangélique’ zijn, ook de UNEPREF gemeenten. De Franse departementen zijn in alfabetische volgorde genummerd. De traditionele Eglise Protestante Unie de France, het Franse equivalent van de PKN, vindt u niet op deze site, maar op de eigen site, eglise-protestante-unie.fr. Daar kunt u via de knop ‘trouver’ een lokale kerk vinden.  Een andere optie is nog de website eglisedansmaville.com. Lukt dit allemaal niet, dan valt het te proberen via het plaatselijke Office du Tourisme. U vraagt dan naar een ‘lieu de culte protestant’.

Tot slot een advies: probeer kort van te voren even contact op te nemen met de kerk die u gevonden hebt of even langs te rijden. In de zomermaanden wordt voor de kerkdiensten weleens afgeweken van de standaard aanvangstijden.

Komt u er met het zoeken naar Franse kerkdiensten niet uit? Aarzel niet en neem contact op met de secretaris van de stichting, Janine Schaap: secretaris@samenvooraix.nl / (038) 33 27 927.

Wij helpen u graag! Geeft u wat terug aan de Faculteit?

Top