Skip to main content

Privacyverklaring Stichting Samen voor Aix

De stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Die worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke eisen.

Samengevat: – we vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. – we beperken de verzameling van persoonsgegevens tot gebruik voor onze legitieme doelstellingen; – indien nodig vragen we uw toestemming voor incidenteel ander gebruik van uw gegevens; – wij beschermen uw persoonsgegevens; – wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, het laatste voor zover dit niet strijdt met bv. gerechtvaardigde eisen van overheidsinstanties (denk hierbij aan bewaartermijn i.v.m. bv. giften).

Gebruik van persoonsgegevens Wij gebruiken en bewaren de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: – NAW-gegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Betalingsgegevens – Geslacht Dat doen wij om u op de hoogte te brengen en te kunnen houden van onze activiteiten en die van de protestantse theologische Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence, Frankrijk, die wij ondersteunen d.m.v. fondswerving, verschaffen van informatie, en andere middelen die deze ondersteuning bevorderen. Dit kunnen we doen per post, e-mail, sociale media of telefoon.

Registreren Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande kennisgeving aan derden verstrekken; uitgezonderd situaties waarin dit wettelijk verplicht is.

Contactformulier Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. De IP-adressen worden niet opgeslagen.

Beveiliging Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Persoonsgegevens worden slechts door secretaris en penningmeester beheerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over inzage en wijziging van gegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Mevr. drs. Janine Schaap-Hoetmer, Hoefblad 6, 8265 GM Kampen, T 038-3327927 E-mail info@samenvooraix.nl
Top