Skip to main content

Steunt u onze studenten?

Bedankt!

Beste Heer/Mevrouw,

We willen u hartelijk bedanken voor de donatie aan onze Stichting. Zo kunnen wij inhoudelijk, praktisch en financieel het gereformeerde theologisch onderwijs aan de Faculté Jean Calvin te Aix-en-Provence, Frankrijk steunen.

Vriendelijke groet,
Samen voor Aix


De Stichting Samen voor Aix is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften voor de Stichting binnen de geldende grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid kan ruimer zijn bij een periodieke schenking. RSIN/fiscaalnummer: 813657143.

Top